Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével elfogadod, hogy számítógépen / mobilon cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. További információt az adatvédelmi nyilatkozatban találsz

 

Akciós termékek

Ár 15 400 Ft
Készleten

Kapcsolat

Steamhouse Cafe
Budapest I. kerület
Batthyány tér 5-6, Vásárcsarnok, I. emelet
Telefonszám: +36703490259
shop(a)steamhouse.hu
Nyitvatartás:
Hétköznap 08-17, szombaton 09-15 óráig

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Hatályos: 2018.05.23.

 

I. Bevezetés

A www.steamhouse.hu oldal és webshop üzemeltetője a B4coffee Distribution Kft (1027 Budapest, Bem József u. 9. adószám: 2550-1948-2-41, képviseli: Lonkai Márton ügyvezető, NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127605/2017. email: shop@steamhouse.hu, kereskedelmi nyilvántartásba vétel száma: 1954/2016/B.). Fizikai telephely: Steamhouse Cafe, Budapest, 1011 Batthyány tér 5-6. Panaszkezelés, személyes átvétel, személyes ügyintézés a kávézó nyitvatartási idejében lehetséges.

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

  • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
  • 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

Adatkezelés célja: a www.steamhouse.hu url-en található webshop üzemeltetését és annak marketing tevékenyégét elősegítő elektronikus hírlevelek küldése. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”)

Kezelt adatok köre: Regisztráció és/vagy a vásárlás, valamint a regisztráció nélküli vásárlás során a regisztráló, regisztrálva vásárló vagy a regisztráció nélkül vásárló által megadott adatok, valamint kifejezett hozzájárulás az adatok felhasználásához.

Adatkezelés időtartama:Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden alkalmazottja hozzáférhet a tevékenység teljesítése során. Továbbá az adatok bizonyos (a rendelés teljesítésével kapcsolatos feladataik ellátáshoz szükséges) köréhez hozzáférést kapnak az ezen feladatokat ellátó partnerek (lásd adatfeldolgozók).

 

3, Egyéb adatkezelés

A www.steamhouse.hu honlap sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja.

 

4, Adatfeldolgozók

A webshop üzemeltetésében az adatokhoz hozzáférő partnerek:

Foxpost futárszolgálat

DPD futárszolgálat

A számla kiállítója, a szamlazz.hu

A számlák könyvelését végző Referatum Kft.

A Webshop technikai üzemeltetője: Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője),

A Webshop szerver kezelője: az Unihost s.r.o. cég 

A Webshop szervereit üzemeltető Casablanca INT cég 

 

5, A kezelt adat által érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a shop@steamhouse.hu e-mail címen vonhatja vissza.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását illetve tiltakozni az adatkezeléssel szemben az 1. pontban felsorolt elérhetőségek valamelyikén.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

 

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://www.naih.huAAda

ZDg0NWQx